Cevamit

Prodej: Cevamit – rozpínavý cement. Jde o práškovou směs pro rozpojování hornin, betonu, zdiva apod. Cevamit po smíchání s vodou v daném poměru hydratuje za zvýšení svého objemu. Při objemové změně vzniká tlak, který dosahuje řádově 30–40 MPa. Tento tlak je využíván pro vlastní rozpojování.
METREX PRAHA, a. s., na výše uvedené činnosti vlastní příslušné certifikace, licence, oprávnění
a disponuje renomovanými odborníky ke kvalitnímu provádění prací, servisu a služeb.
E-mail: metrex@metrex.cz