Doprava

Firma nabízí malotonážní dopravní služby.
METREX PRAHA, a. s., na výše uvedené činnosti vlastní příslušné certifikace, licence, oprávnění
a disponuje renomovanými odborníky ke kvalitnímu provádění prací, servisu a služeb.
E-mail: metrex@metrex.cz